O roli marszanda w XXIw. opowiada Małgorzata Latos