Krzysztof Iwin

ARTYSTA - MALARZ

Krzysztof Iwin

BIO

Krzysztof Iwin

Krzysztof Iwin – absolwent gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studiował w II Pracowni Malarstwa prof. Macieja Świeszewskiego a wcześniej w I Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz prof. Andrzeja Pniewskiego. Pracę dyplomową z malarstwa i rysunku obronił w 2003 r. wyróżnieniem. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką.

Krzysztof Iwin wypracował charakterystyczny styl. Balansuje pomiędzy bajkowością a nostalgią tworząc prace w technice olejnej i akrylowej. To malarstwo emocji oddające stan ducha. Osobista niewerbalna interpretacja świata codziennych spraw, w którym główną rolę pełni wrażliwość odczuwania. Nie jest to banalna obserwacja rzeczywistości ale bardzo trafny zapis emocji.

Jako komunikat moje malarstwo jest niczym więcej jak tylko wyrażoną środkami plastycznymi poezją, którą próbuję formować czytelnie i jasno. Moje utwory traktują zazwyczaj bezpośrednio o człowieku, dotykają go pośrednio interpretując wytwory ludzkiej cywilizacji, kultury i sztuki lub dotykają problemów uniwersalnych.