Wystawa malarstwa Dominiki Kędzierskiej „Harmonia światła, harmonia piękna”

Dominika Kedzierska Light

Wystawa malarstwa Dominiki Kędzierskiej „Harmonia światła, harmonia piękna”

Dominika Kędzierska (ur. 25 czerwca 1996 roku) jest polską malarką.
Wypracowała unikalny styl charakteryzujący się stonowanymi barwami i
perfekcyjnym podejściem do detalu. Zainspirowana Claude Monetem i
Gustavem Klimtem, tworzy prace ukazujące zarówno piękno kobiet, jak i
natury. Obrazy wypełnia spokój, a portrety, które maluje odsłaniają
wrażliwą, duchową stronę artystki. Dominika Kędzierska brała udział w
licznych aukcjach, a jej prace znalazły miejsce w wielu prywatnych
kolekcjach.

Sztuka, którą tworzę naradza się z chęci dzielenia się pięknem z
odbiorcą. Kreacja artystyczna pozwala na wyrażanie aspektów związanych z
kobiecością oraz eksploracją własnej sfery emocjonalnej. Obrazowanie
piękna poprzez malarstwo jest dla mnie formą praktyki duchowej, a
satysfakcja płynąca z pozytywnego efektu wywieranego na odbiorcy
inspiruje mnie do dalszej pracy. Tworząc staram się zaprezentować cały
wachlarz emocji. Zestawiając kobiece portrety z elementami natury
(podobnie jak zmieniające się pory roku) doświadczam zarówno własnych
cykli transformacyjnych, jak i synchronizuję się z otaczającym mnie na
co dzień światem. Staram się dostrzegać harmonię zarówno w oczywistym
pięknie, jak i tym, co przemijalne, a uwidocznione w ciągle odradzającej
się na nowo naturze. Chciałabym, żeby obcowanie z moją sztuką było tak
wyciszające jak kontakt z przyrodą, a przedstawiane przeze mnie stany
kobiecego wnętrza stały się lustrem samorefleksji dla odbiorcy.

„Inspiracje do cyklu Lights odnalazłam w naturze. Połączenie światła z wizerunkiem kobiecym ma w sobie pewną ulotność – utworzone przez nie kształty są nieco abstrakcyjne, a ono samo nie posiada określonej formy – zyskuje ją w kontakcie z obiektami, na które pada”