Popielski Witold

Witold Popielski urodził się w Kielcach w 1958 roku. Ukończył kielecką Wyższą Szkołę Pedagogiczną (obecny UJK). Od ponad trzydziestu lat uprawia malarstwo olejne, akrylowe, rysunek, grafikę oraz stosuje techniki własne w malarstwie reliefowym. Prace eksponował na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i kilkunastu indywidualnych. Był wyróżniany i nagradzany w przeglądach plastycznych na szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Malarstwo Witolda Popielskiego to bardzo osobiste nawiązanie do najlepszych wzorów i przykładów malarstwa polskiego, a w szczególności do szkoły pejzażu. Na jego obrazach widać wyraźne analogie do sztuki młodopolskiej, a także obrazów okresu międzywojennego.