Kossakowski Przemysław

   Przemysław Kossakowski

   Urodzony w 1972 roku w Częstochowie. Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej na Wydziale Wychowania Artystycznego. Dyplom w zakresie grafiki artystycznej w pracowni prof. Ryszarda Osadczego
w roku 1999.

   Uprawia grafikę, rysunek i malarstwo. W swoich pracach inspirowanych sztuką realistyczną, gdzie kolor
i rysunek są integralnym elementem, w warstwie tematycznej wykorzystuje wątki zaczerpnięte z literatury światowej i mitologii z kręgu kultury łacińskiej.