Naczelnik Wojtek

Kielczanin, urodzony w 1967 roku, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. Studia ukończone na Uniwersytecie Świętokrzyskim w rodzinnym mieście w latach 2000-2005 na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, o specjalności – malarstwo sztalugowe, w pracowni profesor Ewy Pełki. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków.

Wystawy indywidualne:

  - wystawa rysunku na III roku studiów na terenie uczelni

  - wystawa malarstwa i rysunku w Muzeum Dworu Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach 2011

  - wystawa malarstwa i rysunku w Galerii Sztuki MOK w Dębicy 2010

  - wystawa malarstwa w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach, 2008 r.

  - wystawa malarstwa w Staszowie, Dom Kultury, 2006 r.

   - wystawa malarstwa w Opatowie, 2005 r.