Wernisaż Dominiki Stawarz-Burskiej

Galeria Wieża Sztuk
ma zaszczyt zaprosić
na wernisaż 

Dominiki Stawarz-Burskiej

który odbędzie się
23 maja 2014 roku (pi)
o godz. 18:00
w Galerii Wieża Sztuki
przy placu Niepodległości 1a
w Kielcach