Otwarcie Wieży Sztuki

Galeria Wieża Sztuk
ma zaszczyt zaprosić
na otwarcie

Wieży Sztuki

14 kwietnia 2011 roku
o godz. 14:00
na Placu Niepodległości 1a
w Kielcach