Wystaw Bogusława Józefa Jagiełły

Galeria Wieża Sztuki
ma zaszczyt zaprosić
na wystawę

Malarstwa

Bogusława Józefa Jagiełły

" Złudzenie"

wernisaż odbędzie się

4 Listopada 2016 r. (piątek)
o godz. 18:00
w Galerii Wieża Sztuki
przy placu Niepodległości 1a
w Kielcach